startups

Brand Categories Followers ER i Average engagement rate of all media. Engagement rate is based on the likes and comments received divided by the number of followers at the time of the post. Posts on hashtag Media posted
1

Clash of Clans

4.9M (=)

5.03% (4)

3.5M (5)

237 (97)

2

Netflix US

3.3M (=)

1.49% (41)

5M (4)

872 (39)

3

LOOKBOOK

1.1M (=)

1.35% (45)

16.2M (2)

7k (2)

4

Tumblr

1M (=)

1.35% (46)

40M (1)

514 (72)

5

Young Entrepreneur Magazine

1M (=)

0.69% (69)

4.5k (63)

3.9k (6)

6

Spotify

916.1k (=)

0.83% (64)

2.5M (7)

1.2k (27)

7

Skype

624.6k (=)

0.35% (77)

2.6M (6)

1.8k (16)

8

ChefsTalk

591.7k (=)

0.93% (60)

740.1k (10)

9.5k (1)

9

wattpad

513.2k (=)

2.81% (15)

1.1M (8)

554 (66)

10

WeddingWire

477.2k (=)

0.68% (70)

404.8k (13)

4.2k (4)

11

FANCY

313.4k (=)

0.62% (72)

5.7M (3)

4.1k (5)

12

Blue Apron

270.9k (=)

0.61% (73)

381.7k (14)

1.7k (18)

13

Minted

223.6k (=)

0.55% (74)

52.1k (34)

2k (11)

14

Badoo

207.1k (=)

0.30% (78)

79k (30)

1k (37)

15

The official Someecards.

196.5k (=)

1.29% (48)

191.5k (20)

2.6k (7)

16

RIDERS

195.2k (=)

4.04% (5)

38.9k (35)

1.2k (26)

17

Suavecito Pomade

184.8k (=)

1.72% (31)

116.2k (25)

5.6k (3)

18

LinkedIn

177.7k (=)

0.51% (75)

224.8k (19)

468 (81)

19

younow

176.7k (=)

1.83% (29)

441.3k (11)

618 (59)

20

Shazam

174k (=)

0.86% (63)

231.6k (18)

1.4k (20)

21

Netflix UK & Ireland

156k (=)

1.37% (44)

2.7k (73)

1.1k (34)

22

stupiddsghahgg

152.1k (=)

0.18% (79)

0 (132)

1 (132)

23

olloclip

148.4k (=)

2.41% (20)

814.5k (9)

2.5k (9)

24

fuzmoanimal

110.8k (=)

3.55% (8)

8.2k (56)

848 (40)

25

Flipboard

100.4k (=)

0.38% (76)

18.3k (44)

556 (65)

26

Skillshare

92.7k (=)

1.16% (53)

101.4k (27)

1.4k (21)

27

Vimeo

86.8k (=)

0.93% (61)

104.2k (26)

782 (47)

28

IDEO

84k (=)

1.48% (42)

15.4k (47)

1.1k (33)

29

3D Hubs

75.6k (=)

2.53% (18)

8.6k (54)

474 (80)

30

The Gadget Flow

74.1k (=)

0.76% (67)

325 (103)

1.9k (14)

61

Vimeo

86.8k (27)

0.93% (-1)

104.2k (26)

782 (47)

62

Waze

67k (32)

0.89% (=)

61.8k (33)

198 (99)

63

Shazam

174k (20)

0.86% (=)

231.6k (18)

1.4k (20)

64

Spotify

916.1k (6)

0.83% (=)

2.5M (7)

1.2k (27)

65

StyleSeat

26k (58)

0.81% (=)

344k (15)

1.8k (17)

66

Deezer

48k (39)

0.77% (=)

171.2k (21)

265 (93)

67

The Gadget Flow

74.1k (30)

0.76% (=)

325 (103)

1.9k (14)

68

HubSpot

64.6k (34)

0.75% (=)

12.7k (51)

1.1k (31)

69

Young Entrepreneur Magazine

1M (5)

0.69% (=)

4.5k (63)

3.9k (6)

70

WeddingWire

477.2k (10)

0.68% (=)

404.8k (13)

4.2k (4)

71

Foursquare City Guide

65.1k (33)

0.62% (=)

124.4k (24)

1.9k (12)

72

FANCY

313.4k (11)

0.62% (=)

5.7M (3)

4.1k (5)

73

Blue Apron

270.9k (12)

0.61% (=)

381.7k (14)

1.7k (18)

74

Minted

223.6k (13)

0.55% (=)

52.1k (34)

2k (11)

75

LinkedIn

177.7k (18)

0.51% (=)

224.8k (19)

468 (81)

76

Flipboard

100.4k (25)

0.38% (=)

18.3k (44)

556 (65)

77

Skype

624.6k (7)

0.35% (=)

2.6M (6)

1.8k (16)

78

Badoo

207.1k (14)

0.30% (=)

79k (30)

1k (37)

79

stupiddsghahgg

152.1k (22)

0.18% (=)

0 (132)

1 (132)

1

Tumblr

1M (4)

1.35% (46)

40M (=)

514 (72)

2

LOOKBOOK

1.1M (3)

1.35% (45)

16.2M (=)

7k (2)

3

FANCY

313.4k (11)

0.62% (72)

5.7M (=)

4.1k (5)

4

Netflix US

3.3M (2)

1.49% (41)

5M (=)

872 (39)

5

Clash of Clans

4.9M (1)

5.03% (4)

3.5M (=)

237 (97)

6

Skype

624.6k (7)

0.35% (77)

2.6M (=)

1.8k (16)

7

Spotify

916.1k (6)

0.83% (64)

2.5M (=)

1.2k (27)

8

wattpad

513.2k (9)

2.81% (15)

1.1M (=)

554 (66)

9

olloclip

148.4k (23)

2.41% (20)

814.5k (=)

2.5k (9)

10

ChefsTalk

591.7k (8)

0.93% (60)

740.1k (=)

9.5k (1)

11

younow

176.7k (19)

1.83% (29)

441.3k (=)

618 (59)

12

Yelp

35.9k (48)

1.20% (49)

406.1k (=)

1.3k (23)

13

WeddingWire

477.2k (10)

0.68% (70)

404.8k (=)

4.2k (4)

14

Blue Apron

270.9k (12)

0.61% (73)

381.7k (=)

1.7k (18)

15

StyleSeat

26k (58)

0.81% (65)

344k (=)

1.8k (17)

16

mailbox

2.9k (111)

162.64% (0)

270.6k (=)

5 (131)

17

Dribbble

42.1k (43)

2.14% (24)

231.7k (+1)

104 (116)

18

Shazam

174k (20)

0.86% (63)

231.6k (-1)

1.4k (20)

19

LinkedIn

177.7k (18)

0.51% (75)

224.8k (=)

468 (81)

20

The official Someecards.

196.5k (15)

1.29% (48)

191.5k (=)

2.6k (7)

21

Deezer

48k (39)

0.77% (66)

171.2k (=)

265 (93)

22

Perfocal

28.7k (55)

7.09% (1)

143.5k (=)

588 (60)

23

Basecamp

2.2k (112)

4.82% (0)

125.6k (=)

45 (125)

24

Foursquare City Guide

65.1k (33)

0.62% (71)

124.4k (=)

1.9k (12)

25

Suavecito Pomade

184.8k (17)

1.72% (31)

116.2k (=)

5.6k (3)

26

Vimeo

86.8k (27)

0.93% (61)

104.2k (=)

782 (47)

27

Skillshare

92.7k (26)

1.16% (53)

101.4k (=)

1.4k (21)

28

Musixmatch

33.7k (52)

3.07% (11)

97.7k (=)

528 (68)

29

WESTERN RISE

64.4k (35)

2.61% (16)

83.9k (=)

1.8k (15)

30

Badoo

207.1k (14)

0.30% (78)

79k (=)

1k (37)

1

ChefsTalk

591.7k (8)

0.93% (60)

740.1k (10)

9.5k (=)

2

LOOKBOOK

1.1M (3)

1.35% (45)

16.2M (2)

7k (=)

3

Suavecito Pomade

184.8k (17)

1.72% (31)

116.2k (25)

5.6k (=)

4

WeddingWire

477.2k (10)

0.68% (70)

404.8k (13)

4.2k (=)

5

FANCY

313.4k (11)

0.62% (72)

5.7M (3)

4.1k (=)

6

Young Entrepreneur Magazine

1M (5)

0.69% (69)

4.5k (63)

3.9k (=)

7

The official Someecards.

196.5k (15)

1.29% (48)

191.5k (20)

2.6k (=)

8

SocialPeloton®

34.1k (51)

3.08% (10)

5.8k (60)

2.6k (=)

9

olloclip

148.4k (23)

2.41% (20)

814.5k (9)

2.5k (=)

10

Vinomofo

16.7k (73)

1.01% (57)

5.3k (62)

2.4k (=)

11

Minted

223.6k (13)

0.55% (74)

52.1k (34)

2k (=)

12

Foursquare City Guide

65.1k (33)

0.62% (71)

124.4k (24)

1.9k (=)

13

SHOWROOM.PL

36.5k (47)

1.67% (35)

3.6k (67)

1.9k (=)

14

The Gadget Flow

74.1k (30)

0.76% (67)

325 (103)

1.9k (=)

15

WESTERN RISE

64.4k (35)

2.61% (16)

83.9k (29)

1.8k (=)

16

Skype

624.6k (7)

0.35% (77)

2.6M (6)

1.8k (=)

17

StyleSeat

26k (58)

0.81% (65)

344k (15)

1.8k (=)

18

Blue Apron

270.9k (12)

0.61% (73)

381.7k (14)

1.7k (=)

19

Tealet Tea

4.8k (97)

2.47% (0)

195 (107)

1.7k (=)

20

Shazam

174k (20)

0.86% (63)

231.6k (18)

1.4k (=)

21

Skillshare

92.7k (26)

1.16% (53)

101.4k (27)

1.4k (=)

22

foodpanda Hong Kong

14.4k (77)

1.30% (47)

1.2k (83)

1.4k (=)

23

Yelp

35.9k (48)

1.20% (49)

406.1k (12)

1.3k (=)

24

IYASSU

46.6k (40)

2.00% (27)

944 (88)

1.3k (=)

25

CHI FLO

19.6k (69)

1.71% (33)

1.5k (80)

1.3k (=)

26

RIDERS

195.2k (16)

4.04% (5)

38.9k (35)

1.2k (=)

27

Spotify

916.1k (6)

0.83% (64)

2.5M (7)

1.2k (=)

28

Lat & Lo®

21k (65)

1.07% (55)

2.5k (75)

1.2k (=)

29

foodpanda Singapore

16.9k (72)

1.71% (32)

7.3k (59)

1.1k (+1)

30

ChattyFeet

7k (88)

2.45% (0)

1.4k (82)

1.1k (-1)